JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola, danas, je srednja stručna škola u kojoj se obrazuju učenici u područjima rada mašinstva i saobraćaja. Učenici se u ovim oblastima osposobljavaju za različite obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Pored redovnog školovanja u školi se realizuje i vanredno školovanje polaznika, prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija kadrova mašinske i saobraćajne struke. 

Nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada realizuje 36 nastavnika, dok vannastavno osoblje čini 10 zaposlenih. Škola se odlikuje stručno-osposobljenim kadrovima, dobrom opremljenošću i težnjom za praktičnom primjenom stečenih znanja kod učenika. U svom odgojno-obrazovnom radu ostvaruje se uspješna saradnja sa roditeljima i starateljima učenika, socijalnim partnerima, obrazovnim, kulturnim i sportskim ustanovama.

Nastavni proces škole odvija se u novim, obnovljenim prostorijama škole, na adresi Mile Budaka br.26., zajedno sa Srednjom prometnom školom Mostar. Ova škola je u maju 2015. godine uspješno prošla na cerifikacijskom auditu i dobila EN ISO CERTIFIKAT 9001: 2000. Certifikacijski audit izvršila je njemačka kompanija TUW- ADRIA, a proces certifikacije odvijao se pod pokroviteljstvom GTZ-a. Sljedeće godine škola je recertificirana po istom sistemu i uspješno odbranila certifikat EN ISO 9001:2015.

Radi uspješne realizacije odgojno-obrazovnog procesa, najveća pažnja usmjerena ja na obezbjeđivanje uslova za sticanje stručnih i praktičnih znanja učenika, opremanje škole, stručno usavršavanje nastavnika i slobodne aktivnosti učenika.

Naglašavanjem odgojne uloge škole, unapređenjem organizacije nastave, discipline učenika i poboljšanjem bezbjednosti učenika, stvareni su preduslovi za unapređenje cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. Istovremeno, uvođenjem novih obrazovnih profila, u skladu sa potrebama privrede, povećana je zainteresovanost učenika za upis u školu, što je dovelo do izmjene strukture upisanih učenika.

Rukovodstvo škole, nastavnici i stručni saradnici su veoma brzo prihvatili reformske aktivnosti u obrazovanju, učestvujući u različitim programima stručnog usavršavanja i praćenjem savremenih trendova u obrazovanju.
 U svom sastavu škola obuhvata:

Mašinsku stručnu školu, koja priprema učenike za stručna zvanja kvalifikovanog radnika mašinske struke i to za zanimanja: bravar, autolimar, metalostrugar, metaloglodač, automehaničar, zavarivač, instalater centralnog grijanja, limar, plinski i vodoinstalater , instalater, operater na CNC mašinama /III stepen složenosti/,

Saobraćajnu tehničku školu, u kojoj se školuju učenici za stručno zvanje tehničar drumskog saobraćaja, tehničar željezničkog saobraćaja, tehničar za logistiku I špediciju /IV stepen složenosti/

Saobraćajnu stručnu školu u kojoj znanja stiču vozači motornih vozila, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina /III stepen složenosti/

Osposobljavanje gdje se stiču znanja i vještine za: operater na CNC mašinama, osposobljeni informatičar, rukovalac pneumstskih i elektropneumatskih sistema, rukovalac hidrauličnih sistema, kompjuterski modelator elemenata 2D grafike, kompjuterski modelator elemenata 3D grafike, programer na CNC mašinama, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, rukovalac građevinskih mašina za zemljane radove

 Školovanje svih ovih kadrova  vrši se po Nastavnom planu i programu od 1994.godine, 1995.godine dopunjeni sa zajedničkim jezgrima  predhodnih godina.

Za stručna zvanja mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i tehničar za mehatroniku pored zajedničkih jezgri nastavne planove su doradili članovi kolektiva škole, a pozitivno stručno mišljenje su dali Mašinski fakultet „Univerziteta Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pedagoški zavod Mostar. Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta ih je odobrilo za upotrebu.  Nastavne planove za instalatera i automehaničara i tehničara mehatronike vozila izrđuju se u saradnji sa GTZ.

Nastavu u školi izvodi verifikovan nastavni kadar . Bliži podaci  o kadru prikazani su u 2.poglavlju ovog Programa pod tačko m b).