Uprava škole 

                                         

 
1. Pelko Ahmet
Direktor
2. Džiho Meliha Sekretar

3. Drljević Alma  

Školski pedagog

4. Kasumović Amela      
Administrativno finansijski radnik
5. Pelko Elmedina        
Bibliotekar