cnc-machine-operator1

Obrazovni profil mašinski tehničar na CNC (Computer Numerical Control) mašinima zasniva se na klasičnom mašinstvu, elektrotehnici, informatici i programiraju. Mašinski tehničar na CNC mašinama upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljenih mašina - CNC mašina.

Zadatak ovoga obrazovnog programa je da osposobi učenika za: